Obec Ledce lic. č. 90592

Zveřejněno dne: 3. 12. 2019 Schváleno v kompentci starosty dne 30. 11. 2019
Příjmy :
Výdaje :
zvýšení
snížení
rozdíl
zvýšení
snížení
rozdíl

500 000,00

0,00

500 000,00

0,00

500 000,00

500 000,00

Financování - změna celkem

0,00

0,00

Kontrola
-
-
=
=
<->
Celkový souhrn za všechna rozpočtová opatření a změny rozpisu
Celkový souhrn za
Příjmy :
Výdaje :
zvýšení
snížení
rozdíl
zvýšení
snížení
rozdíl

500 000,00

0,00

500 000,00

0,00

500 000,00

500 000,00

Financování - změna celkem

0,00

0,00

Kontrola
-
-
=
=
<->
Rozpočtové opatření č. 5
231
0010
00
3745
00000
0000
000

+5 000,00

Pohonné hmoty a maziva
5156

35 000,00

30 000,00

0,00

231
0010
00
3632
00000
0000
000

+331 000,00

Budovy, haly a stavby
6121

1 771 800,00

2 000 000,00

-253 200,00

231
0010
00
6399
00000
0000
000

+30 000,00

Platby daní a poplatků st. roz
5362

49 000,00

2 000,00

47 000,00

231
0010
00
6112
00000
0000
000

+60 000,00

Odměny členů zastupitelstva ob
5023

480 000,00

420 000,00

60 000,00

231
0010
00
5512
00000
0000
000

+3 000,00

Neinvestiční transfery obcím hasiči Smeč
5321

10 000,00

7 000,00

3 000,00

231
0010
00
3639
00000
0000
000

+5 000,00

Nákup zboží tašky na tříděný odpad
5138

5 000,00

0,00

5 000,00

231
0010
00
3631
00000
0000
000

+50 000,00

Výdaje na dodavatel.zajišť.opr VO
5171

67 000,00

0,00

67 000,00

231
0010
00
3631
00000
0000
000

+16 000,00

Elektrická energie
5154

96 000,00

80 000,00

16 000,00

231
0010
00
0000
00000
0000
000

+300 000,00

Daň z přidané hodnoty
1211

2 800 000,00

2 500 000,00

300 000,00

231
0010
00
0000
00000
0000
000

+200 000,00

Daň z příjmů fyz. osob ze záv.
1111

1 500 000,00

1 300 000,00

200 000,00

SU
AU
Ka
Pol
Para
Uz

Změna

Org
ZJ
Důvod

Výsledný UR

SR

Úpravy do data

Rozpočtové opatření č. 5 ze dne 30.11.2019
z

1

1

Strana
Rozpočtové opatření č. 5