Obec Ledce lic. č. 90592

Zveřejněno dne: 19. 12. 2019 Schváleno Zastupitelstvem obce Ledce dne : 18. 12. 2019
Příjmy :
Výdaje :
zvýšení
snížení
rozdíl
zvýšení
snížení
rozdíl

351 700,00

6 000,00

345 700,00

0,00

345 700,00

345 700,00

Financování - změna celkem

0,00

0,00

Kontrola
-
-
=
=
<->
Celkový souhrn za všechna rozpočtová opatření a změny rozpisu
Celkový souhrn za
Příjmy :
Výdaje :
zvýšení
snížení
rozdíl
zvýšení
snížení
rozdíl

351 700,00

6 000,00

345 700,00

0,00

345 700,00

345 700,00

Financování - změna celkem

0,00

0,00

Kontrola
-
-
=
=
<->
Rozpočtové opatření č. 6
231
0010
00
3631
00000
0000
000

+251 350,00

Budovy, haly a stavby
6121

351 350,00

100 000,00

0,00

231
0010
00
2321
00000
0000
000

+15 000,00

Neinvestiční transfery obcím
5321

165 000,00

150 000,00

0,00

231
0010
00
3726
00000
0000
000

+10 000,00

Nákup ostatních služeb bio odpad
5169

50 000,00

35 000,00

5 000,00

231
0010
00
3639
00000
0000
000

+30 000,00

Nákup ostatních služeb
5169

260 000,00

130 000,00

100 000,00

231
0010
00
6171
00000
0000
000

+200,00

Služby pošt
5161

6 200,00

5 000,00

1 000,00

231
0010
00
3399
00000
0000
000

+9 000,00

Nákup materiálu j.n.
5139

22 000,00

2 000,00

11 000,00

231
0010
00
6171
00000
0000
000

+150,00

Výdaje na knihy, učební pomůck
5136

6 150,00

6 000,00

0,00

231
0010
00
3745
00000
0000
000

+30 000,00

Platy zaměstnanců v pracovním
5011

332 614,00

235 000,00

67 614,00

231
0010
00
3725
00000
0000
000

+22 400,00

Příjmy z poskytování služeb a
2111

107 400,00

85 000,00

0,00

231
0010
00
3399
00000
0000
000

-6 000,00

Příjmy z poskytování služeb a
2111

4 000,00

10 000,00

0,00

231
0010
00
0000
00000
0000
000

+18 000,00

Dan z nemovitostí
1511

468 000,00

450 000,00

0,00

231
0010
00
0000
00000
0000
000

+9 500,00

Daň z hazardních her
1381

37 500,00

25 000,00

3 000,00

231
0010
00
0000
00000
0000
000

+100,00

Správní poplatky
1361

2 100,00

1 000,00

1 000,00

231
0010
00
0000
00000
0000
000

+1 700,00

Odvody za odnětí půdy ze zem.
1334

6 300,00

0,00

4 600,00

231
0010
00
0000
00000
0000
000

+300 000,00

Daň z přidané hodnoty
1211

3 100 000,00

2 500 000,00

300 000,00

SU
AU
Ka
Pol
Para
Uz

Změna

Org
ZJ
Důvod

Výsledný UR

SR

Úpravy do data

Rozpočtové opatření č. 6 ze dne 18.12.2019
z

1

1

Strana
Rozpočtové opatření č. 6