Menu
Obec Ledce
Ledceu Kladna

Aktuality

V Ledcích se zkrátka pořád něco děje, přesvědčte se sami a buďte v obraze.

Prázdninové jízdní řády linky 627 a 324

Datum: 29. 6. 2024

Informace k prázdninovým úpravám jízdních řádů autobusů.

Odstávka elektřiny v části obce.

Datum: 12. 6. 2024

Vážení Ledečáci, dne 2.7.2024, bude v části obce provozovatelem sítě provedena odstávka elektřiny, věnujte prosím pozornost přiloženému informačnímu letáku.

očipováno

Čipování popelnic druhá etapa.

Datum: 27. 5. 2024

Vážení Ledečáci, pokud nemáte na své popelnici nálepku "čipováno" nezapomeňte ve středu 29.5. dát popelnici na obvyklé místo svozu, aby jí bylo možné očipovat.

Zahájení společného řízení dětská skupina - stavební úpravy a změna využití části domu č.p. 17, Ledce

Datum: 22. 5. 2024

Městský úřad ve Slaném společné řízení zahájil dětská skupina - stavební úpravy a změna využití části domu č.p. 17, Ledce

Územní souhlas rekonstrukce stávajícího víceúčelového hřiště.

Datum: 22. 5. 2024

Městský úřad ve Slaném vydal ÚZEMNÍ SOUHLAS s rekonstrukcí stávajícího víceúčelového hřiště v Ledcích.

kompostéry

Kompostéry k odběru.

Datum: 20. 5. 2024

Vážení Ledečáci, o víkendu dorazili dlouho očekávané kompostéry. I přes nepříznivé počasí je pan Krupička rozvezl mezi Vás. Koho se mu nepodařilo zastihnout doma, ten si ho může odebrat na obecním úřadu. Pro ostatní, mám dobrou zprávu, ještě je k dispozici 15 kusů.

číslo popelnice

Čipování popelnic - máme hotovo?

Datum: 15. 5. 2024

Čipování popelnic, máte očipováno?

objízdná trasa

Uzavírka silnice Hradečno.

Datum: 9. 5. 2024

Vyznačení objízdné trasy uzavírka silnice směr Hradečno.

Velkoobjemový kontejner na bioodpad ve Šternberku.

Velkoobjemový kontejner na biodpad ve Šternberku.

Datum: 6. 5. 2024

Umístění velkoobjemového kontejneru na bioodpad ve Šternebrku.

Nařízení Středočeského kraje - zákaz pálení.

Datum: 29. 4. 2024

Zákaz rozdělávání ohně do odvolání.

očkování psů

Očkování psů

Datum: 25. 4. 2024

očkování psů

čipování popelnic

Datum: 16. 4. 2024

Vážení Ledečáci, v příloze zprávy je přiložený informační leták k čipování popelnic, vyzvednutí nádob na tříděný odpad plasty.

Kvalita pitné vody v obci.

Datum: 20. 3. 2024

Na základě dotazu občana obce Ledce ohledně kvality pitné vody jsem požádal o vyjádření provozovatele vodovodního řádu společnost VKM. Rád bych občany uklidnil, pitná voda je i nadále pitnou, starosta.

Stav dětského hřiště

Datum: 14. 3. 2024

Některé prvky musíme odstranit. Snažíme se o dotaci na prvky nové.

II. etapa údržby parku Šternberk

Datum: 5. 3. 2024

Prořezávání a kácení stromů v parku Šternberk.

Polom park Šternberk

Výstraha pohyb po parku Šternberk.

Datum: 6. 2. 2024

Vážení Ledečáci, chtěl bych Vás požádat o zvýšenou opatrnost při pohybu v parku Šternberk a blízkém okolí. V současném větrném počasí padají v parku stromy. Bohužel většina stromů vypadá zdravě i když mají pokročilou hnilobu kořenů, děkuji za pochopení, situaci řešíme s ŽP Slaný.

Návrh na změnu stávajícího jízdního řádu linky 627 pro žáky ZŠ Smečno

Datum: 15. 1. 2024

Návrh na změnu stávajícího jízdního řádu linky 627 pro žáky ZŠ Smečno. V případě dotazů kontaktujte paní místostarostku Žákovou, mistostarosta@obec-ledce.cz, 724 234 362.

Informace k popelnicím

Datum: 12. 1. 2024

Vážení Ledečáci,
od středy 17.1.2024 si můžete převzít, po zaplacení známky za odpad novou popelnici.
Více informací v přiloženém letáku.

popelnice

Nové popelnice - známky za odpad

Datum: 4. 1. 2024

Známky na odpad pro rok 2024.

Dřevo na prodej.

Datum: 13. 12. 2023

Vážení Ledečáci, v parku Šternberk probíhá zimní údržba. Je k dispozici dřevo z prořezu a kácení. Pokud máte o něj zájem kontaktujte prosím pana Krupičku.

Cena vodné pro rok 2024

Datum: 13. 12. 2023

Cena vodné pro rok 2024

Cena stočné pro rok 2024

Datum: 13. 12. 2023

Cena stočného pro rok 2024.

Varování před podvodnými SMS

Datum: 13. 11. 2023

Informační leták, určený k informování a varování před hrozbou pischingových útoků.

odečet elektřiny

Datum: 18. 10. 2023

Ve dnech od 23.10.2023 do 24.10.2023 bude prováděn odečet elektřiny.

prezentace průtah obcí

„ Chodníky, odstavná parkovací stání , přechody pro chodce, řešení autobusových zastávek, doplnění dopravního značení a dopravních zařízení, obec Ledce “

Datum: 5. 10. 2023

Vážení Ledečáci, na webové stránky jsem vložil studii průtahu obcí, která řeší zejména parkování, chodníky a bezpečnost v blízkosti a na hlavní komunikaci.
Studie byla prezentovaná na posledním veřejném zastupitelstvu, v nyní zveřejněné studii jsou zapracovány připomínky občanů.

Prezentace nového obecního úřadu s přístavbou multifunkčního sálu.

Datum: 31. 8. 2023

Vážení spoluobčané, dnes se budu opakovat, tímto zveřejňuji prezentaci rekonstrukce budovy školy na nový obecní úřad s přístavbou multifunkčního sálu. Tato byla prezentovaná na minulém veřejném zastupitelstvu. Usilovně pracujeme na dalších krocích, aby jsme měli ty naše Ledce zase o něco krásnější.

Prezentace dětská skupina

Datum: 31. 8. 2023

Vážení spoluobčané, tímto zveřejňuji prezentaci dětské skupiny, která byla prezentovaná na minulém veřejném zastupitelstvu. Usilovně pracujeme na dalších krocích, aby jsme měli ty naše Ledce zase o něco krásnější.

Farní charita Slaný

Datum: 7. 6. 2023

Farní charita Slaný se rozhodla vydávat jedenkrát za čtvrt roku zpravodaj.

Kompostování

Kompostování

Datum: 24. 5. 2023

Výzva občanům obce Ledce, podejte si předběžnou žádost o kompostér.

rybářské závody 2023

Rybářské závody 2023

Datum: 15. 5. 2023

Zveme vás na rybářské závody v Ledcích.

INFORMACE O ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ OBCE Ledce za rok 2022

Datum: 12. 4. 2023

Dle § 60 odst. 4 zák. o odpadech má obec povinnost nejméně jednou ročně informovat o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu.

Rybářský kroužek Ledce

Datum: 13. 2. 2023

členství rybářského kroužku na rybníku Návesák

Dětský karneval 2023 1

Dětský karneval 2023

Datum: 12. 2. 2023

Sobotní odpoledne patřilo dětem.

Posouzení zdravotněbezpečnostního stavu stromů, inventarizace dřevin v lokalitě Šternberk.

Datum: 1. 2. 2023

Vážení spolubčané, vzhledem k množícím se dotazům a různým nedorozuměním ohledně kácení stromů v lokalitě Šternberk jsem se rozhodl zveřejnit zprávu o posouzení stavu stromů v dané lokalitě. O dalším postupu budete informováni na nejbližším zastupitelstvu, případně v zápisu ze zastupitelstva.

Nařízení Státní veterinární správy

Datum: 27. 1. 2023

Nařízení Státní veterinární správy, mimořádná veterinární opatření: Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy – v chovu drůbeže v katastrálním území Lány [679046], okres Kladno, ve Středočeském kraji.

Závada na osvětlení

Datum: 18. 1. 2023

Porucha na veřejném osvětlení na cestě do Šternberka je v řešení. Servis je objednán.

označení

Vystouplý kanál směrem k hájovně

Datum: 22. 12. 2022

Motoristé, pozor!

ptačí chříkpka

Mimořádná veterinární opatření

Datum: 14. 12. 2022

z důvodu přibývajících ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky

Mám kameru na svém domě, mohu monitorovat i veřejné prostranství?

Datum: 3. 12. 2022

Běžným způsobem ochrany svého majetku se stala instalace kamerových systémů.

Kdy a za jakých podmínek mohu monitorovat i veřejný prostor před svým domem, abych nejednal v rozporu se zákony?

varovani

NEBEZPEČÍ PÁDU STROMŮ V AREÁLU LÁZNÍ

Datum: 22. 11. 2022

POZOR!
NEBEZPEČÍ PÁDU STROMŮ V AREÁLU LÁZNÍ
VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ

poradna

Poradna pro seniory PORADNA VČERA KLADNO

Datum: 17. 10. 2022

odborné sociální poradenství a testy paměti

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Datum: 13. 10. 2022

ČEZ Distribuce, a. s.

Velkoobjemový kontejner

Datum: 29. 9. 2022

14. a 15. 10. 2022

Změna jízdního řádu od 1. 9. do 30. 11. 2022

Datum: 29. 8. 2022

z důvodu uzavírky mostu v obci Libušín

Letní dovolená - praktický lékař Smečno MUDr. Jurišta

Datum: 25. 7. 2022

18. - 31. 7. 2022
22. - 28. 8. 2022

Letní dovolená ordinace lékaře pro děti a dorost Smečno

Datum: 25. 7. 2022

Smečno 25. 7. - 14. 8. 2022

Uzavírka mostu na komunikaci Libušín-Kladno

Datum: 11. 7. 2022

od 12.7. do 30. 11. 2022

Jak správně topit

Datum: 7. 7. 2022

Jak správně topit a ušetřit

Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou

Datum: 4. 7. 2022

Nestačili jste si vyřídit cestovní pas?

Výsledky obecní ankety

Datum: 17. 5. 2022

využití budovy bývalé školy

Nové kontejnery na kovy

Datum: 5. 4. 2022

třídění kovových obalů

Pěvecko-bubenický kroužek

Datum: 7. 3. 2022

LEDŇÁČEK

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

Datum: 21. 2. 2022

aktualizace k 1.2. 20222

Rybářský kroužek

Datum: 21. 2. 2022

na rybníku Návesák

Užívání pyrotechniky

Datum: 14. 12. 2021

zakázáno - povoleno pouze o silvestrovské noci

Kotlíkové dotace +2021

Datum: 25. 10. 2021

ve Středočeském kraji

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – 8. a 9. 10. 2021

Datum: 9. 10. 2021

Ledce

Rozbor vody z pramene

Datum: 1. 10. 2021

Rybička

Z-BOX nově v Ledcích

Datum: 8. 9. 2021

v provozu od 14. 9. 2021

Nová pediatrická ordinace Smečno-Pchery

Datum: 22. 2. 2021

od 1. 4. 2021

Cíl vandalů

Datum: 3. 2. 2021

nová výsadba ovocných stromů

Pyrotechnika 31. 12.

Datum: 30. 11. 2020

pyrotechnika pouze o SILVESTROVSKÉ NOCI
ostatní dny zákaz používání pyrotechniky

Podzimní péče o rybník

Datum: 18. 11. 2020

Návesák

Nové ovocné stromy

Datum: 6. 11. 2020

20 ovocných stromů

Krizová opatření

Datum: 22. 10. 2020

Usnesení vlády z 21. 10. 2020

Nová otevírací doba České pošty ve Smečně

Datum: 21. 9. 2020

od 1. 10. 2020

Opatření obecné povahy při nedostatku vody

Datum: 13. 5. 2020

veřejná vyhláška z roku 2015 - stále v platnosti

Jak nakládat s domovním odpadem

Datum: 3. 4. 2020

v době ohrožení koronavirem?

Informace o speciálních stránkách HZS

Datum: 24. 3. 2020

informace

Nakládání s odpady

Datum: 23. 3. 2020

Nakládání s odpady v době epidemiologického onemocnění COVID-19

Bezpečnostní desatero

Datum: 26. 8. 2019

Prevence od hasičského záchranného sboru

Výzva vodoprávního řádu

Datum: 5. 2. 2019

Upozornění

Občan

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
1
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.