Menu
Ledceu Kladna

Kvalita pitné vody v obci.

Na základě dotazu občana obce Ledce ohledně kvality pitné vody jsem požádal o vyjádření provozovatele vodovodního řádu společnost VKM. Rád bych občany uklidnil, pitná voda je i nadále pitnou, starosta.

Vážený pane starosto,

níže posílám odpověď, kterou jsem dnes v dané věci posílala panu XXXX  z  Kačice, který si nechal zmíněný rozbor udělat u soukromé laboratoře. Nám se tato informace dostala přes Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje, kam byl tento rozbor zaslán jako podnět k prošetření. Pan  XXXX osobně nás nekontaktoval, toho v následujících dnech kontaktuje naše laboratoř a odebereme si vzorky na kontrolní mikrobiologický odběr. V inkriminovaném rozboru byly překročeny počty kultivovatelných bakterií při 22 a 36 °C.  Počty kolonií při 36°C nebo 22°C jsou indikátorem mikrobiologického oživení pitné vody. Neposkytují žádný přímý důkaz o přítomnosti choroboplodných zárodků a jejich zvýšená hodnota ve vodě sama o sobě není bezprostředně spojena s ohrožením lidského zdraví.  Je pravděpodobné, že k "oživení vody" došlo pouze u odebraného vzorku jeho neodbornou manipulací, popřípadě mohou být mikroorganismy přítomny pouze v domovních rozvodech stěžovatele.

Dodávanou vodu pravidelně kontrolujeme, momentálně jsou v laboratoři vzorky z 19.3. z Nového Strašecí a Kamenných Žehrovic, kam je dodávána stejná voda. Výsledky budou v pátek. O těchto výsledcích vás informuji. Dále bude odebrán ještě vzorek konkrétně v Kačici u pana XXXX. 

Můžete vaše obyvatele uklidnit, že voda zůstává nadále pitná a zmíněné překročení mikrobiologických ukazatelů není v žádném případě známkou kontaminace.

 

Mimo jiné v zaslaném rozboru byly dělány ještě další mikrobiologické parametry s nulovou tolerancí (ukazatele fekálního znečištění) s výsledkem 0 KTJ.  

Escherichia coli   --- 0 KTJ/100ml      Vyhovuje
koliformní bakterie  --- 0 KTJ/100ml  Vyhovuje
enterokoky  --- 0 KTJ/100ml              Vyhovuje

 

V případě dalších dotazů jsem Vám k dispozici

 

Datum vložení: 20. 3. 2024 16:49
Datum poslední aktualizace: 20. 3. 2024 16:52
Autor: Patrik Tichava