Menu
Ledceu Kladna

Mám kameru na svém domě, mohu monitorovat i veřejné prostranství?

Běžným způsobem ochrany svého majetku se stala instalace kamerových systémů.

Kdy a za jakých podmínek mohu monitorovat i veřejný prostor před svým domem, abych nejednal v rozporu se zákony?

Každý člověk má dle Občanského zákoníku právo na své soukromí.

„Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené o soukromém životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o jeho soukromém životě šířit.“

Dále ovšem platí výjimka. „Svolení není třeba, pokud se podobizna nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob.“

Pokud si tedy majitel domu nainstaluje na dům kamerový systém kvůli ochraně majetku, nepotřebuje k tomu souhlas dalších lidí.

Pokud se rozhodnete nainstalovat kameru, která bude snímat pouze váš soukromý pozemek, pravidla GDPR se na vás vztahovat nebudou. Jde tu o soukromé využití a není dál třeba nic řešit. Kamery ani v takovém případě nenahlašujete na Úřad pro ochranu osobních údajů, tato ohlašovací povinnost skončila v květnu roku 2018. Přičemž pokud jste opravdu snímali pouze svůj soukromý pozemek, nemuseli jste ani tak kamerový systém nahlašovat.

Úřad pro ochranu osobních údajů již na sebe nebere za provoz kamerových systémů odpovědnost, ta nyní připadá na provozovatele kamer. 

Důvodem k umístění kamer může být například motivace ochránit vaši předzahrádku. V tom případě by kamera měla svým záběrem zabírat pouze předzahrádku, nikoliv veřejnou část, která se nachází za plotem.

Monitorovat veřejné prostranství lze jen v nezbytně nutných případech

Jinak je to ovšem tehdy, když kamera zabírá i veřejné prostranství. Je jasné, že sousedi ani kolemjdoucí nechtějí být šmírováni kamerami a jsou také před tímto chráněni zákony.

Je nějaká možnost, kdy lze snímat i veřejné prostranství kolem vašeho domu?

Monitorování i minimální veřejné plochy již spadá dle GDPR do článku 6, do tzv. nezbytného zpracování pro účely oprávněných zájmů příslušného správce.

V první řadě je nutné říci, že právo monitorovat i část veřejného prostranství máte jen tehdy, když nemáte jinou možnost, jak ochránit svůj majetek (plot, zámek apod.) Jestliže nemáte jinou možnost, držte se následujících rad.

Kamera musí být nastavena tak, aby monitorovala jen nezbytně nutnou část veřejného prostranství. Současně musí být k monitorování této oblasti jasný důvod. Určitě nesmí její záběr zasahovat do pozemku vašeho souseda.

Použití kamer k monitorování většího rozsahu veřejného prostranství je přípustné jen v mimořádných situacích. Například, když se provozovatel kamery již několikrát stal terčem útoků z veřejného prostranství.

Záznamy z kamer jste povinni ochraňovat tak, aby nedošlo k jejich úniku, a nemohly tak být zneužity další stranou.

Kamera samozřejmě nesmí snímat citlivá prostranství, jako jsou třeba toalety, šatny nebo sprchy.

K nezbytnému monitorování nepotřebujete souhlas kolemjdoucích, měli by být ale cedulí upozorněni na to, že dochází k monitorování daného místa.

Provozovatel kamery má právo také ochraňovat svoje vozidlo na veřejném prostranství. Jeho monitorování by ovšem mělo probíhat pouze v době, kdy vozidlo skutečně v místě parkuje.

Zkontrolujte prosím svoje kamerové systémy, aby jste s nimi neporušovali zákony.

Zdroj: Monitorování domu kamerou a GDPR: co můžete natáčet? | Finance.cz

Datum vložení: 3. 12. 2022 18:23
Datum poslední aktualizace: 3. 12. 2022 19:44
Autor: starosta