Obsah

Zasedání ZO ze dne 20. 12. 2018

Typ: ostatní
Informace zastupitele

Z veřejného zasedání ZO 20. 12. 2018

Dobrý den, vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych upřesnila některé nesrovnalosti v diskuzním příspěvku pana Žáka a pana Maňase. 

Nesouhlasím s těmito tvrzeními

  • pan starosta oznámil vznik třech nových komisí, jejich obsazení bude na pořadu nejbližšího pracovního jednání zastupitelů – jde o komisi stavební, péči o vzhled obce a komisi zabývající se mládeží a seniory

vysvětlení

- v souladu s programem jednání pan starosta uvedl, že spolek PROLEDCE! z.s. na pracovním zasedání přednesl návrh na vznik nových komisích a o vzniku komisí se bude jednat na příštím pracovním zasedání

  • projednali jsme vydání obecně závazné vyhlášky s ohledem na ochranu zdraví občanů (zamořování obce spalováním odpadků, plastů apod.), o kterém budeme hlasovat na příštím zastupitelstvu

vysvětlení

- vydání obecně závazné vyhlášky (OZV) nebylo na programu jednání zastupitelstva

- obecně závazná vyhláška před schválením zastupitelstva musí být vyvěšena na úřední desce obce a až poté je schvalována zastupitelstvem – tento proces neproběhl (z dosavadní praxe se nám osvědčila varianta, že návrh OZV nejprve zašleme na ministerstvo k odsouhlasení, po případných doporučených úpravách vyvěsíme, projednáme na zastupitelstvu a pošleme na ministerstvo).

Děkuji

Lenka Kmohanová


Vytvořeno: 3. 7. 2019
Poslední aktualizace: 29. 10. 2019 10:33
Autor: Správce Webu