Ledce - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Historie

Ledce

        Obec se poprvé připomíná v roce 1400 jako ves Prokopa z Ledců, který roku 1403 přesídlil na Levý Hradec. Poté ves získal Petr Kočvara a po něm zdědil tvrz a ves jeho syn Václav z Ledců. V letech 1437-39 #se stal majitelem Ledce Otík z Bysně. Dále se ve vlastnictví vystřídala celá řada majitelů.

        Ves byla mezi svrchnost rozdělena v polovině 15. století tím, že polovina byla získána rodem Martiniců ze Smečna a druhá polovina své majitele často měnila. Po roce 1524 již patřily Ledce Martinicům celé.Tvrz od 2. poloviny 15. století chátrala a posléze úplně zanikla. Byla chráněna rybníkem a vodním příkopem napájeným z potoka. Tvrz stávala mezi Ledcemi a osadou Šternberk v místě zvaném Dvořiště. Při panství Smečno zůstaly Ledce již nastálo. 

        Prehistorické osídlení, lokality dnešní obce dosvědčují nálezy koster skrčených v hrobech obložených kamenem s nádobkami, kamenným dlátem a jantarovými korály. Dále pak bronzové dláto, náramky, #"unětická jehlice" a tři svitky ze zlata.

        Název obce vznikl pravděpodobně zdrobnělinou nebo zmenšením slova lado nebo lada, neboli pustá, nezoraná země-malá lada.

        Osada Šternberk je po několik století součástí obce Ledce. Původně zde stával zámeček, poplužní dvůr a mlýn. Začátkem 19. století po prozkoumání pramenů nechali Martinicové zřídit lázně a postupně byly dostavěny další budovy. U pramene byla zbudována výstavná kolonáda. Léčili se zde také velikáni českého národa. Josef Jungmann, Karel Havlíček Borovský a František Palacký. Lázně zanikly na konci 19. století a jejich budovy byly využity k jiným účelům.

        V srpnu roku 1914 vypukla první světová válka. Do boje narukovala spousta mužů. Dvanáct se jich nikdy nevrátilo. Na jejich počest jim byl 18. listopadu roku 1928 na návsi u kostelíka odhalen pomník. Po dvaceti letech míru vypukla nová válka, kterou vyvolalo fašistické Německo. V koncentračních táborech zemřeli dva ledečtí občané. Po válce se zvyšovaly ceny, večer se musela zatemňovat okna a byl přerušen veškerý společenský život. Až v roce 1945 byla naše země osvobozena od fašismu sovětskou a americkou armádou.   

 

Použitá literatura: Obecní úřad Ledce k 600. výročí existence obce. Ledce 1400 - 2000