Obsah

Zpět

Výběrové řízení - Stavební úprava a přestavba hřbitovní zdi na p.p. č. 166 k. ú. Ledce u Kladna

N01 Bourací práce  zde ke stažení

N02 Návrh půdory oplocení zde ke stažení

N03 Návrh - pohledy zde ke stažení

N04 Návrh typické řezy zde ke stažení

S01 Situace katatrálnlí 1:1000 zde ke stažení

S02 Stávající půdorys 1:150 zde ke stažení

S03 Stávajlící stav pohled vstupní 1:50 zde ke stažení

S04 Stávající stavy typický řez 1:25 zde ke stažení

Technická zpráva zde ke stažení

Výzva k podání nabídky - hřbitovní zeď Ledce zde ke stažení

Zadávací dokumentace - hřbitovní zeď Ledce zde ke stažení

P1 Čestné prohlášení kvalifikace zde ke stažení

P2 Výkaz výměr zde ke stažení

P3 SOD návrh zde ke stažení

P5 krycí list zde ke stažení

 

 

 

Vyvěšeno: 2. 5. 2019

Datum sejmutí: 17. 5. 2019

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět