Obsah

Zpět

Závěrečný účet obce Ledce za rok 2021

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů oznamujeme, že schválený "Závěrečný účet obce Ledce za rok 2021" je zveřejněn na internetevých stránkách OBCE LEDCE www.obec-ledce.cz ve složce závěrečný účet v elektronické podobě. Do listinné podoby lze do těchto dokumentů nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Ledce, Ledce čp. 17.

- Schváleno zastupitelstvem obce Ledce dne 27. 4. 2022.

Vyvěšeno: 28. 4. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět