Menu
Ledceu Kladna

Smlouvy

Smlouva o dílo

Datum: 13. 12. 2023

Změna využití stávajících kanceláří obecního úřadu na dětskou skupiny v části 1.np a půdní vestavbu výtvarné dílny pro dětskou skupinu v čp. 17 Ledce u Kladna

Kupní smlouva

Datum: 13. 12. 2023

Traktorový nosič kontejnerů s hákovým teleskopickým mechanismem ZHK 07

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o zajišťování a financování dopravní obslužnosti

Datum: 25. 10. 2023

Dopravní obslužnost

Nájemní smlouva ze dne 29. 9. 2023

Datum: 16. 10. 2023

nájemní smlouva budovy č.p. 87, parc.č. 169/2, 169/3, 169/4 v k. ú. Ledce u Kladna

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu 2023

Datum: 20. 6. 2023

na podporu kultury z rozpočtu SK ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tematického zadání Podpora kultury - S-2192/KUL/2023

Veřejnoprávní smlouva 3/2022 o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2023

Datum: 23. 3. 2023

neinvestiční dotace na provoz ZŠ a MŠ Smečno

Nájemní smlouva budova č.p. 87, Ledce.

Datum: 2. 3. 2023

Nájemní smlouva budova č.p. 87, Ledce.

Darovací smlouva Farní charita Slaný

Datum: 1. 3. 2023

Darovací smlouva Farní charita Slaný

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Datum: 23. 9. 2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle
Programu 2021–2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova v rámci Tematického zadání Veřejná infrastruktura
Oblast podpory Dopravní infrastruktura

Smlouva o zajišťování a financování dopravní obslužnosti

Datum: 11. 8. 2022

Integrovaná doprava SK

Smlouva o dílo 841/TC/DA/2022/018/DAAA

Datum: 22. 6. 2022

Rekonstrukce chodníku v parku

Rekonstrukce chodníků v obci Ledce

Datum: 28. 3. 2022

I. etapa

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Datum: 31. 3. 2021

podle Programu 20172020 pro poskytování dotací z rozpočtu SK

Smlouva o dílo 01/2021

Datum: 17. 3. 2021

Oprava místní komunikace a výstavba obratiště v obci Ledce

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č.01/2021

Datum: 17. 3. 2021

Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

Smlouva o dílo 02/2020

Datum: 23. 9. 2020

Obnova místní komunikace v obci Ledce

Smlouva o dílo č. 01/2020

Datum: 8. 5. 2020

Rekonstrukce chodníků v obci Ledce - 2. etapa