Obsah

Smlouvy

Smlouva o dílo č. 003/2019 více informací zde

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2019 zde ke stažení

Veřejnoprávní smlouva Obec Ledce a Město Slaný Zde ke stažení

Smlouva o poskytnutí peněžitého daru zde ke stažení

Smlouva na rekonstrukci místní komunikace zde ke stažení

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 2/2018  zde ke stažení

Veřejnoprávní smlouva o poskytuntí neinvestiční dotace 1/2017

 str. 1 Zde ke stažení   str. 2 Zde ke stažení

Smlouva na rekonstrukci chodníků

Zde ke stažení