Menu
Ledceu Kladna

Poplatky

Poplatek ze psů

  • Platí držitel psa
  • jeden pes - 100,00 Kč, druhý a další pes - 150,00 Kč

Poplatek za komunální odpad

Vývoz komunálního odpadu bude probíhat dle následujícího systému

1 osoba trvale přihlášena v nemovitosti – nádoba 120 l – bílá známka
2 osoby trvale přihlášené v nemovitosti – nádoba 120 l – žlutá známka
3 osoby trvale přihlášené v nemovitosti – nádoba 120 l – zelená známka
4 osoby trvale přihlášené v nemovitosti – nádoba 120 l – červená známka
5 osob trvale přihlášených v nemovitosti – nádoby 2 x120 l – žlutá a zelená známka
6 osob trvalé přihlášených v nemovitosti – nádoby 2 x 120 l – červená a žlutá známka
7 osob o více přihlášených v nemovitosti z jedné domácnosti - nádoby 2 x 120 l – 2 x červená známka
Vlastníci domů, bytů, ve kterých nemá žádná osoba trvalý pobyt 8 jednorázových svozů za rok na objem nádoby 120 litrů.

Od poplatku za svozy odpadů je osvobozena osoba mladší 3 let, včetně roku dosažení věku 3 let v příslušném kalendářním roce.

  • BÍLÁ ZNÁMKA – měsíční svoz první středu v měsíci o lichý týden - 12 svozů
  • ŽLUTÁ ZNÁMKA - svoz po celý rok sudý týden – 26 svozů
  • ZELENÁ ZNÁMKA – svoz říjen – duben každý týden, květen-září každý sudý týden – 39 svozů
  • ČERVENÁ ZNÁMKA – svoz po celý rok každý týden – 52 svozů

Známky pro svozy odpadů z roku 2022 platí do 31. 1. 2023.

Svozový den popelnic je středa

AVE Kladno s. r. o. upozorňuje, že na popelnicích budou pouze platné známky, staré známky musí být odstraněny. V opačné případě nebudou prováděny svozy takových nádob.

Poplatek ze psů a poplatek za komunální odpad se platí na Obecním úřadě v Ledcích od 16. 1. 2023 do 31. 1. 2023 o úřední hodiny účetní, v této době probíhá i předávání známek na svozy odpadů.

Možnost zaplatit poplatky bankovním převodem na účet obce 6928141/0100 – platba za odpad variabilní symbol 134500 č. popisné (např. 134500299), platba ze psů variabilní symbol 134100 č. popisné (např. 134100299) od 9. 1. 2023.